Mặc kệ suy nghĩ

MẶC KỆ SUY NGHĨ

Các con muốn ở trong Sự thật Tuyệt đối thì phải mặc kệ được suy nghĩ. Dù con có từng thấy Sự thật, mà không thoát được khỏi suy nghĩ, thì giống như từng đến bữa tiệc của nhà vua, thấy đồ ăn rất ngon, xong lại lủi thủi đi về. Tóm lại là bụng vẫn đói meo. Các con bây giờ, thấy đây là mặt gương hay là thấy gì đi nữa, cuối cùng vẫn ở trong suy nghĩ chứ gì, thì vẫn đói. Vẫn là người bình thường, vẫn là cái người ngoài đường kia kìa. Họ tin vào suy nghĩ đời, con tin vào suy nghĩ đây là mặt gương thì khác gì nhau. Hòn đá đập vào đầu thì cả hai đều tan biến như nhau. Về thực hành mà nói, các con nếu vẫn ở trong suy nghĩ thì chẳng có gì hết. Con vẫn là zero không có thành tựu gì. Hãy liên tục thực hành mặc kệ suy nghĩ, và dùng mọi phương tiện để luôn ở trong kinh nghiệm trực tiếp về Sự thật cho đến ngày chứng ngộ.

Trong Suốt (Trích bài “Phải đưa xác quyết vào cuộc sống” – Hà Nội, 10/08/2019. Dịch tiếng Anh bởi Đức Đoàn)