Nỗi sợ bắt nguồn từ kỳ vọng

KỲ VỌNG là mong muốn cái gì đó PHẢI xảy ra – tôi phải không phá sản, con tôi phải khỏe – đấy là kỳ vọng.

Tôi mong con tôi khỏe thì không sao. Tôi bắt con tôi PHẢI khỏe, đó là kỳ vọng, và kỳ vọng đó là nguyên nhân của sợ hãi. Khi mình bắt một thứ phải xảy ra – đó chính là nguyên nhân của sợ hãi.

Ví dụ, khi bạn kỳ vọng rằng: bạn bắt buộc phải không phá hỏng một buổi nói chuyện nào giữa chỗ đông người, thì nỗi sợ sẽ xuất hiện. Còn bảo: chấp nhận rằng tôi có thể phá hỏng một số buổi nói chuyện, thì nỗi sợ bị xấu hổ giữa chốn đông người sẽ tiêu tan ngay, hoặc giảm bớt rất nhiều.

Trích Trà đàm “Đằng sau nỗi sợ là sự kỳ vọng”- Tp. HCM, 2012.
***
Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:

Ghi âm: https://trongsuot.com/files/Dang_sau_noi_so_la_su_ky_vong.MP3
Đánh máy: https://trongsuot.com/files/Dang_sau_noi_so_la_su_ky_vong.pdf

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây 🌼
Link IOS: https://itunes.apple.com/app/id1251042070
Link Android: https://play.google.com/store/apps/details