Suy nghĩ chỉ như cơn gió thoảng

Hỏi: Thưa thầy, con có quá nhiều suy nghĩ. Con nên làm gì với chúng?

Thầy Trong Suốt:

Một là không chống lại suy nghĩ.

Hai là không kịch tính hoá hay quan trọng hoá suy nghĩ. Hãy nhìn suy nghĩ như một làn gió thoảng, làm tươi mát đời con. Kể cả đó là cơn gió giật thì nó cũng sẽ qua đi.

Ba là nhìn suy nghĩ như một người bạn con giúp con tăng trưởng chứng ngộ. Vì sao lại thế?
Mỗi khi suy nghĩ nổi lên, đó là cơ hội cho con nhận ra bản chất trống rỗng và sáng tỏ của chúng, và xác quyết rằng tất cả những gì suy nghĩ bảo đều không có trong thực tại.

Muốn kiểm tra trình độ trên con đường thực hành Pháp, hãy nhìn vào thái độ của mình khi suy nghĩ nổi lên, con có thấy chúng như gió thoảng không, hay chúng cuốn con đi như gió lốc? Suy nghĩ ràng buộc con bằng lo lắng và sợ hãi, còn cơn gió thoảng thì không thể làm con mệt mỏi.

❤️,
Trong Suốt
(Trích bài nói chuyện “Lời của gió” – Sài Gòn, 17/3/2019)

Xem bản dịch tiếng Anh tại đây