Tôn chỉ của CLB Phát triển bản thân Trong Suốt

Câu lạc bộ Phát triển bản thân Trong Suốt là nơi sinh hoạt của những người đang sống cuộc sống hiện đại, làm việc, kiếm tiền mưu sinh, có nhiều trách nhiệm với gia đình, công ty… là những người có chung tinh thần tự lực, tự giác, tự biết chính mình.

Tinh thần: “Tự lực – Tự giác – Tự biết chính mình” đề cao tính tự giác, tự lực dựa trên sự hiểu rõ chính mình để thay đổi bản thân nhằm có được Trí tuệ, Sức khỏe và Hạnh phúc.

 

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO THÀNH VIÊN CLB PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TRONG SUỐT

1. Việc tham gia vào CLB Phát triển bản thân Trong Suốt là hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ mong muốn riêng của mỗi cá nhân, không dưới sức ép hoặc sự lôi kéo của bất cứ ai. Các thành viên có quyền rời bỏ CLB bất cứ lúc nào khi thấy CLB không còn phù hợp với mình.

2. Một thành viên đăng ký tham gia CLB là đã đồng ý với tinh thần “Tự lực, Tự giác, Tự biết chính mình” để có trí tuệ, hiểu rõ chính mình, sống hạnh phúc hơn và đem lại nhiều hạnh phúc hơn cho người khác.

3. Câu lạc bộ Phát triển bản thân Trong Suốt không phải là một CLB hoạt động tôn giáo, không thuộc về bất cứ một tôn giáo nào. Tuy nhiên, CLB luôn mở cửa với thành viên thuộc bất kỳ tôn giáo, tín ngưỡng nào, miễn là họ đồng ý và tuân theo tôn chỉ mục đích hoạt động của CLB.

4. Thành viên CLB cam kết không bàn luận, không thể hiện quan điểm cá nhân về chính trị hay bất cứ vấn đề nào liên quan đến chính trị khi sinh hoạt CLB.

5. Thế nào là Tự lực?

Tự lực là tinh thần tự giúp chính mình. Thành viên CLB hướng đến việc phát triển trí tuệ và bản lĩnh sống của mình, thay vì trông đợi người khác làm cho cuộc đời mình hạnh phúc.

Khi có trí tuệ, có bản lĩnh sống thì có hạnh phúc bền vững, vì các nguồn hạnh phúc bên ngoài chỉ là tạm thời, còn hạnh phúc bền vững đến từ trí tuệ và bản lĩnh của chính mình.

Thành viên CLB tự quan sát, tự phân biệt, tự cân nhắc và tự ra quyết định điều gì là tốt cho chính mình, chứ không sống theo phong trào, không sống bằng quan điểm của người khác.

6. Thế nào là tự giác?

Thành viên CLB suy nghĩ và hành động từ sự tự nhận thức của riêng mình – điều gì là tốt , điều gì là không tốt, tự giác làm những điều mình cảm thấy đúng đắn với quan điểm của mình, chứ không làm theo quan điểm của người khác.

Việc tham gia và dừng tham gia các hoạt động của CLB là hoàn toàn tự nguyện, tự giác. Việc thực hành các phương pháp được chia sẻ trong CLB cũng hoàn toàn tự nguyện, tự giác, xuất phát từ nhận thức của mỗi cá nhân, không theo phong trào, không do lôi kéo và cũng không lôi kéo người khác.

7. Thế nào là Tự biết chính mình (Tự tri)?

CLB giúp các thành viên tự hiểu chính mình hơn thông qua các buổi nói chuyện về các chủ đề như Tính Biết, Vấn tư… Qua đó một người sẽ hiểu mình hơn, biết rõ mình nghĩ những gì, biết rõ vì sao mình làm một việc gì… Việc hiểu chính mình sẽ giúp mỗi người thay đổi các động cơ và cách nghĩ tiêu cực, hướng tới cách sống bình tĩnh, sáng suốt, trí tuệ.

Khi một người không tự biết chính mình, có thể họ sẽ làm những việc mà chính bản thân mình không mong muốn. Ngược lại, do hiểu rõ chính mình muốn gì, cần gì, cái gì thực sự tốt hoặc không tốt với mình, mỗi người sẽ dành được thời gian và sức lực vào những việc có ý nghĩa cho cuộc đời mình, giúp cuộc sống hạnh phúc hơn và ích lợi hơn cho người khác.

8. Thành viên CLB phải tự chiụ trách nhiệm với mọi hành động của mình. CLB không khuyến khích, không cổ súy bất cứ hành động nào trái với quy định của pháp luật Việt Nam, trái với thuần phong mỹ tục và không chịu trách nhiệm với bất kỳ hành vi nào vi phạm những điều trên của thành viên.

9. CLB có quyền chủ động khai trừ thành viên không tuân thủ đúng các quy định trên.