LỜI KHUYÊN KHI THIỀN

Chính việc đi tìm hạnh phúc

Khiến con xa rời hạnh phúc

Chính việc muốn thoát khỏi khổ đau hiện tại

Khiến con tiếp tục khổ đau

Chính việc muốn hoàn cảnh phải theo ý mình

Khiến con liên tục bực mình

Chính việc muốn điều chỉnh tâm thức

Khiến con đánh mất trạng thái tự nhiên không cần điều chỉnh

Vì thế, hãy mặc kệ tất cả những gì xảy ra trong tâm trí

Hi vọng và sợ hãi, chấp nhận và chối bỏ, hay những tranh đấu nội tâm

Hãy để yên cho chúng tự hiển lộ, tự hoạt động rồi tự tan vào không trung

Như những đám mây tự thay hình đổi dạng rồi tự mình tan biến

Vào bầu trời rộng rãi, khoáng đạt của tự nhiên Nhận Biết

Như đại dương không từ chối mọi cơn sóng khởi lên

Thiền thật sự thì không loại trừ ảo tưởng

Hãy nhận ra mọi cơn sóng đều luôn là nước

Và để cho đại dương biểu diễn vũ điệu của chính mình

Khi nhận ra Biết là một với mọi thứ hiện lên

Thì bất kể con làm gì cũng đều là Đại Định ,

Trong Suot

(Sau buổi thiền “Giới thiệu trực tiếp vào Biết”, Hà Nội, tháng 6/2023”)