Bốn bước phân vân

Hỏi: Thưa thầy Trong Suốt, hôm nay con rất hoang mang vì phải lựa chọn một việc quan trọng trong đời, và con đang rất phân vân không biết nên làm gì. Làm cách nào để thực hành Con Đường Trong Suốt trong những hoàn cảnh này, thưa thầy?

Thầy Trong Suốt: Khi con đang phân vân, lưỡng lự, hoang mang đắn đo giữa lựa chọn này hay lựa chọn kia, đó là dấu hiệu con đã quá tin thật và đang mắc kẹt trong suy nghĩ.

Trước tiên, hãy dùng kiến để nhận ra rằng, chưa từng có cái gì để chọn, chưa từng có việc lựa chọn, và chưa từng có mối quan hệ nào giữa “lựa chọn” và “kết quả”. Tất cả đều là khái niệm được bịa ra từ dòng chảy trống không. Toàn bộ quá trình gọi là “tôi đã lựa chọn như thế này và dẫn đến kết quả như thế kia” chỉ là một trò đại lừa dối của tâm trí.

Thứ hai, nhìn thẳng vào trong trường kinh nghiệm hiện tiền, và tìm xem “tôi” là cái gì ở đây, “lựa chọn” là cái gì ở đây, hành động “chọn” là cái gì ở đây. Hãy tìm xem thực sự có cái gì ở đây không?

Thứ ba, khi không tìm thấy gì hết, kinh nghiệm trực tiếp sự sáng tỏ rạng rỡ của cái đang là. Khám phá sự Nhận biết tự nhiên ngay bây giờ ở đây, đó là sự hợp nhất không thể tách rời giữa Trống không, Sáng tỏ và Toả chiếu.

Thứ tư, trong sự sáng tỏ rạng rỡ này, tự tin sâu thẳm rằng sự Nhận biết tự nhiên này chính là một hòn Đảo Vàng, nơi không thể tìm thấy nổi đất đá thông thường. Bất kỳ cái gì hiện ra, bất kỳ suy nghĩ nào khởi lên, tất cả đều chính là Sáng tỏ, giống như hình trong gương chính là một với mặt gương.

Tự tin để cho cái gì toả ra thì toả.
Tự tin rằng bất kỳ cái gì hiện ra cũng chính là Sáng tỏ, không gì khác.
Tất cả đều là Vàng, tất cả vốn đã hoàn hảo. 
Không có gì để làm hay sửa chữa.
Hãy nghỉ ngơi trong đại lạc.

Yêu quý bạn,
Trong Suốt.
(Trích bài pháp “Bốn bước phân vân”, Hà Nội 3/9/2018)

Xem bản dịch tiếng Anh tại đây