Hành quyết

Bài thơ này ra đời khi bạn Minh Ngân hỏi: “Dù bận nhưng con vẫn muốn thực hành, vậy con cần xác quyết điều gì khi hành động? Sau bí quyết về thiền, xin cho con những lời chỉ dạy thật ngắn gọn và mấu chốt để hành động trong cuộc sống?”

HÀNH QUYẾT (xác quyết khi hành động)

“Bắn thẳng ra từ Biết

Không từ một cái tôi

Lựa chọn là ảo giác

Đầu hàng đi con ơi”

Sau khi trả lời bằng bài thơ trên, Trong Suốt giải thích thêm:

Tất cả mọi hành động

Đều bắn thẳng ra từ Biết

Không qua một cái tôi nào

Tin rằng có một cái tôi lựa chọn rồi hành động chính là ảo giác.

Giống như xem một bộ phim, nhân vật chính hay các nhân vật phụ không quyết định và không làm gì cả mà chỉ có sự biểu diễn của màn hình

Trên thực tế, Không có ai trù tính, lựa chọn hay lên kế hoạch

Không có người hành động hay ra quyết định

Chỉ có sự biểu diễn tự động của Biết Hiểu và chứng kiến điều đó trong cuộc sống

Đấy chính là hành quyết, hay xác quyết khi hành động,

Hành quyết còn có nghĩa là tiêu diệt ảo giác về cái tôi.

Con hãy luôn nhớ rằng, Không bao giờ có người làm Không bao giờ có lựa chọn

Chỉ có dòng chảy cuồn cuộn không cưỡng lại được của Biết

Hiểu và vâng phục sự thật này

Chính là sự đầu hàng của cái tôi trước Biết. ,

Trong Suốt

(Xác quyết khi hành động, 29/06/2023)