Kiến quyết

Trả lời cho câu hỏi của bạn Minh Ngân: “Để thực hành, con cần xác quyết điều mấu chốt gì về kiến?”

KIẾN QUYẾT

Tất cả là Biết.

Không có gì khác ngoài Biết.

Giống như hình ảnh trong mặt gương cũng chính là mặt gương.

Mọi thứ hiện ra trong Biết và cũng chính là Biết.”

Trong Suot Hà Nội,

01/07/2023