Quả quyết

Trả lời cho câu hỏi của bạn Minh Ngân: “Sao con thực hành nhiều năm rồi mà vẫn chưa thấy kết quả cuối cùng thưa Thầy?”

QUẢ QUYẾT

Khởi đầu và con đường

Là một với kết quả

Vô minh đến giác ngộ

Chính là Quả đến Quả

❤, Trong Suốt

(Hà Nội, 05/07/2023)