Thiền quyết

Bài thơ này ra đời ở Ngộ cafe sau khi bạn Minh Ngân hỏi “Con dạo này có nhiều công việc bận rộn quá, không dành nhiều thời gian để thiền được! Xin cho con một bài thơ dễ nhớ và thật ngắn gọn để có bí quyết thiền trong mọi khoảnh khắc của các hoạt động đời sống bình thường?”

THIỀN QUYẾT (Bí quyết ngắn gọn để thiền)

Để Biết tự biểu diễn

Nhận ra mình là ai

Thấy rõ mọi suy nghĩ

Tự hiện rồi tự tan

❤, Trong Suốt

(Bí quyết ngắn gọn để thiền, 28/06/202)