Vẽ tranh trên mặt nước

Mọi thứ biến mất ngay khi chúng vừa hiện ra, giống như vẽ một bức tranh trên mặt nước. Dù đó là âm thanh, hình ảnh, suy nghĩ, cảm giác… ngay khi đang hiện ra chúng cũng đã đang biến mất, không gì có thể trụ lại dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Mọi thứ đều hiện ra rồi biến mất không dấu vết. Mọi dấu vết chỉ là trong tâm trí. Mọi thứ đến và đi một cách tự nhiên, chỉ có các xu hướng của tâm trí là muốn giữ cái gì đó lại.

Hiểu một điều đơn giản này, bạn sẽ giải phóng tất cả mà không cần phải làm thêm bất cứ điều gì. Thời gian cũng là một ảo giác. Chỉ cần có mặt trọn vẹn trong hiện tại, bạn sẽ kinh nghiệm trực tiếp điều này.

❤️, Trong Suốt

Hà Nội, 06 tháng Năm, 2015.