Hãy dũng cảm để quay lại đối diện với nỗi sợ!

Một học trò của Trong Suốt hỏi: “Gần đây, xung quanh con nhiều người nhiễm Covid. Con cảm thấy bất an, con nên sống thế nào với nỗi sợ bây giờ?”

Thầy Trong Suốt trả lời:

Khi con đối diện tình huống sợ hãi rằng thân tâm này sẽ bị hãm hại, hãy thực hành các bước ‘Lắng nghe – Thấu hiểu – Chấp nhận’ ngay trong nỗi sợ ấy, thì con sẽ trở nên rất dũng cảm.

Đầu tiên, con hãy lắng nghe xem con đang sợ cái gì. Đừng đi tìm ngay giải pháp làm thế nào để hết sợ, bởi đây là tiến trình đòi hỏi sự hiểu biết mới nhận ra được. Hãy nhớ thật kỹ rằng: nếu con đang có cảm giác tiêu cực, tức là con đang sợ một kết quả xấu. Người ta thường sợ cái họ không biết, vì ở dưới là nỗi sợ cái không biết đấy sẽ lấy đi cái họ đã biết.

Sau khi đã nhận ra con sợ cái gì rồi, thì hãy nhớ đến câu: ‘Mọi việc luôn hoàn hảo’. Đây là câu nói giúp con nhớ rất nhiều về sự thật. Con hãy nhớ rằng vì đây là biểu diễn của Biết, nên Biết muốn làm gì sẽ làm ra cái đấy. Con không thể chống lại cái con sợ được, vì Biết muốn con chết thì con chết. Không có vai trò của con, hoàn toàn là biểu diễn của Biết. Mọi việc là biểu diễn của Biết, và con chính là cái Biết đấy. Câu chuyện cũng chỉ là nội dung của Biết, cho nên con không thể nào bị hại được. Bởi vậy, nó luôn hoàn hảo. Khi nói rằng đời các con hoàn hảo thì cái Biết sẽ chấp nhận được, nhưng cái ‘Tôi’ sẽ không chấp nhận được. Đây sẽ là sự chấp nhận trong trí tuệ vì con đã hiểu rằng đây là biểu diễn của Biết. Khi đó con sẽ thoát khỏi câu chuyện, con không phải là thân tâm này, không phải là cái ‘Tôi’ đang bị hại nữa, mà con là cái Biết đang biết cảnh đấy.

Cuối cùng, sau khi đã chấp nhận được, con sẽ trở nên dũng cảm và dám yêu thương chính nỗi sợ ấy. Con có thể quay lại và đối thoại với nỗi sợ ấy rằng: “Các bạn là ai, các bạn là gì, các bạn là một phần của tôi chứ ai? Tôi yêu các bạn, tôi thương các bạn vì các bạn là một phần của tôi. Cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà bạn nhé.”

(Trích buổi nói chuyện “Yêu chính mình theo kiểu mới”, Sài Gòn 04.01.2022)