LỜI CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH THÂN TÂM BỆNH

Bài thơ ra đời để đáp ứng câu hỏi từ một bạn: “Con có chị bạn đang bị bệnh, từ khi bị bệnh chị ấy rất lo lắng và hoảng sợ, con xin 1 bài cầu nguyện đến Đức Phật Dược Sư để chị ấy bình tâm, và chữa được bệnh.“. Trong hội thơ, sau khi bạn Phan Bá Lành làm 3 khổ thơ đầu, thầy Trong Suốt đọc ra nốt khổ cuối.

LỜI CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH THÂN TÂM BỆNH

Xanh thẳm sắc thân Phật Dược Sư

Hào quang toả chiếu tâm đại từ

Đảnh lễ trước Ngài, con cầu nguyện

Chữa lành trong ánh sáng Chân Như

Xin Phật liều thuốc chữa lành thân

Hết bệnh hết đau khoẻ lên dần

Dùng thân giả tạm tìm thân Phật

Xin con thấy được Phật Pháp thân

Xin Ngài liều thuốc chữa lành tâm

Nhận ra đau khổ bởi nghĩ nhầm

Mọi vết thương lòng trong quá khứ

Chỉ là suy nghĩ hiện nơi tâm

Thân vốn là tâm, tâm vốn không

Khổ bệnh hiện ra tựa cầu vồng

Nguyện con chứng ngộ Tâm Bất Tử

Vượt ngoài sinh tử sống thong dong

❤,

Trong Suốt (Hanoi, 27/06/2023)