Lời cầu nguyện tới Đức Trừ Cái Chướng Bồ Tát

LỜI CẦU NGUYỆN TỚI ĐỨC TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT

 

Trăng chói sáng giữa màn đêm tăm tối

Nước cam lồ dập tắt lửa chông gai

Trừ Cái Chướng xin oai lực của Ngài

Xoá nhầm lẫn, diệt sạch muôn chướng ngại

 

Tin tôi làm và tin tôi bị hại

Kiếp con người đầy sợ hãi khổ đau

Xin giúp con mọi nhầm lẫn tan mau

Thấy người làm người khổ đều không thật

 

Trước mâu thuẫn, khó khăn và thù địch

Những gian nan vượt ngoài sức của con

Xin giúp con mọi chướng ngại không còn

Trọn lòng tin và quy hàng Sự thật

 

Mọi thử thách là phước ban bí mật

Để vượt lên được mất của thế gian

Xin cho con dẫu mọi cảnh nguy nan

Vượt qua hết với Bình an Trong suốt.

(Trích từ Lịch Trong Suốt 2024)