4 cách chữa khi bị bệnh

Có bệnh thì vái tứ phương, nhưng “vái” thế nào để thân khoẻ, tâm an thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là 4 cách chữa khi bị bệnh.

1. Đầu tiên là chữa bằng Tây Y, đau đâu chữa đấy. Uống thuốc bổ, uống các loại thuốc mà bác sĩ kê toa.
2. Thứ hai là Đông y, ví dụ tập luyện các phương pháp để cân bằng về tinh thần và hệ thống khí, tập thể dục.
3. Thứ ba là cúng bái, nhưng cúng bái một cách khôn ngoan. Cúng bái không khôn ngoan là cầu đảo số gì gì đấy thì không được.

Vậy cúng bái khôn ngoan là gì?
Cúng bái khôn ngoan là mình đến trước bàn thờ Phật và nói với Phật thế này: “Con sẽ đi theo lời Phật dạy. Phật hãy giúp con có một thân thể khỏe mạnh, vì không có sức khỏe thì rất khó theo lời Phật. Nhưng con hứa là, nếu thân thể này khỏe mạnh lên con sẽ tìm cách tu hành, và sau này nếu cứu được mọi người. Khi nào con có khả năng con sẽ cứu mọi người”.
Cúng bái một cách khôn ngoan là cầu nguyện.

4. Thứ tư là chữa bệnh bằng cách GIEO NGHIỆP TỐT.

Vì mình hiểu một cách sâu sắc là khi nghiệp xấu xảy ra thì mình mới bị ốm thế này, mình phải xây bức tường nghiệp tốt thật cao để khi những cơn sóng nghiệp xấu đến, nó bị chắn bớt.

Phóng sinh là một nghiệp tốt. Thay vì mình giết thì hôm nay mình giải cứu hàng trăm ngàn con vật. Rất tốt!

Một cách tốt nữa là mình hồi hướng công đức hoặc là mong điều tốt cho mọi người; nếu mình làm điều tốt cho mọi người nữa thì càng tốt.
Đấy là gieo những nhân tốt, để tránh những quả xấu.

💎Tốt hơn nữa là mình gieo những nhân vô cùng tốt. Nhân vô cùng tốt là nhân giúp mình và giúp người khác giác ngộ.

💫💫💫
Làm tất cả những điều tốt
Tránh tất cả những điều xấu
Trở nên trí tuệ hơn, hiểu biết hơn
Đấy là con đường tu hành

Trích Trà đàm “Nhân quả và sức khoẻ”.