Kho Tàng Truyện Cổ Tích Trong Suốt – Zangthalpa

Được kể bởi Thầy Trong Suốt từ năm 2015

MỤC LỤC

Zangthalpa – Phần 1: Tu Sĩ Chỉ Biết Kiếm Tiền Và Du Lịch
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 2: Hòn Đá Đặt Chân
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 3: Nhìn Mỗi Người Ta Gặp Như Một Vị Bồ Tát
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 4: Con Quỷ Hay Bồ Tát
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 5: Chúc Thầm Bí Mật
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 6: Mọi Lời Chúc Đều Thành Sự Thật
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 7: Căn Bản Của Giữ Giới
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 8: Đến Thần Linh Cũng Phải Giữ Giới
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 9: Cốt Tủy Của Giữ Giới
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 10: Năm Cách Thực Hành Nhẫn Nhục
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 11: Được Thế Thì Còn Gì Bằng!
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 12: Đức Quán Thế Âm Chỉ Dạy Cách Thực Hành Nhẫn Nhục Thứ 6
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa -Phần 13: Diệt Kẻ Thù Như Thế Nào?
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 14: Ý Nghĩa Các Câu Truyện Của Zangthalpa
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 15: Trái Tim & Chim Vàng Anh
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 16: Đừng Giúp Người Khác Bằng Những Điều Mình Chưa Thực Chứng 
Truyện đọc
Sách nói

Zangthalpa – Phần 17: Tu Giữa Đời Thường Có Giác Ngộ Được Không? 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 18: Sự Giác Ngộ Của Cư Sĩ Cấp Cô Độc 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 19: Nàng Độ Hà Và Cô Gái Điếm Cát Tường Đã Giác Ngộ Ngay Giữa Đời Thường Thế Nào? 
Truyện đọc
Sách nói- Người đọc Phương Thúy

Zangthalpa – Phần 20: Tuệ Trung Thượng Sĩ, Bậc Cư Sĩ Giác Ngộ Tiêu Biểu Của Việt Nam 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 21: Đi Tu Ăn Mặn – Cách Sống Giữa Đời Thường Của Tuệ Trung Thượng Sĩ 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 22: Cách Dạy Kì Đặc Chưa Từng Có Của Tuệ Trung Thượng Sĩ 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 23: Yeshe Tsogyal – Bậc Đại Giác Ngộ Và Nguồn Cảm Hứng Lớn Lao Cho Hành Giả Nữ Mọi Thời Đại 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 24: Yeshe Tsogyal – Đức Mẹ Vĩ Đại Luôn Hành Động Vì Lợi Ích Chúng Sinh 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 25: Dịch Giả Marpa – Bậc Địa Chủ Giác Ngộ Vĩ Đại Của Tây Tạng Thế Kỷ 11 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 26: Cách Dạy Dỗ Kỳ Lạ Của Marpa Dành cho Milarepa 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 27: Milarepa – Người Kế Thừa Xuất Sắc Dòng Truyền Thừa Kagyu Của Marpa 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 28: Được Chưa Chắc Đã Là Được, Mất Chưa Chắc Đã Là Mất 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 29: Người Thợ Làm Vườn Và Tên Trộm Đi Tìm Hạnh Phúc Như Thế Nào? 
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 30: Nỗi Oan Của Vợ Thiền Sư 
Truyện đọc
Sách nói – Người đọc Tuệ My

Zangthalpa – Phần 31: Lâu Đài Vàng
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 32: Bộ Quần Áo Của Nhà Vua
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 33: Ai Cũng Chỉ Nhìn Thấy Tâm Mình
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 34: Con Nói Hoàn Toàn Đúng
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 35: Hố Phân Và Ngũ Độc
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 36: Chàng Hải Nam Đi Tìm Thần Thông Chân Thật Như Thế Nào
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 37: Con Hàng Khủng
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 38: Cây Gậy Của Ta Đã Dựng Đứng Lên Rồi
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 39: Nhà Giả Kim – Chương 1
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 40: Nhà Giả Kim – Chương 2
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 41: Nhà Giả Kim – Chương 3
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 42: Chiếc Bát Kim Cương
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 43: Mười Cô Gái Qua Sông
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 44: Ước Gì Được Nấy Có Sướng Không?
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 45: Cốc – Cốc – Cốc, Ai Gọi Đó?
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật

Zangthalpa – Phần 46: Người Giàu, Người Nghèo Và Chiếc Đồng Hồ
Truyện đọc
Sách nói: đang cập nhật